Katedra hydrogeológie oslavuje štyridsaťročné jubileum


 e107    13 nov 2017 : 09:05
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

V roku 2017 si Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pripomína 40. výročie svojej existencie. Samostatná Katedra hydrogeológie vznikla 1.9.1977 odčlenením od spoločnej Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie. Uvedenie odboru hydrogeológia do pôvodného názvu Katedry inžinierskej geológie, založenej v roku 1952, sa datuje rokom 1958. Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár venovaný tomuto jubileu. viac
Táto novinka je zo stránky: Katedra hydrogeológie
http://hydrogeology.sk/web/news.php?extend.10