Vzdelávací seminár 7.


 e107    27 feb 2018 : 09:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Dňa 12. apríla 2018 sa na PriF UK v Bratislave uskutočnil Vzdelávací seminár 7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území – II. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a oboznámenie sa s praktickými skúsenosťami z prieskumov, monitoringu a sanácie. viac o seminári
Táto novinka je zo stránky: Katedra hydrogeológie
http://hydrogeology.sk/web/news.php?extend.11