e107    
 Žiadne    
Táto novinka je zo stránky: Katedra hydrogeológie
http://hydrogeology.sk/web/news.php