Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi


 e107    12 feb 2017 : 16:24
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave, SAH a firma EPS Slovensko s.r.o. organizovali šiesty seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi, tentokrát na tému "Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území I.", ktorý sa uskutočnil dňa 30. marca 2017 na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. viac
Táto novinka je zo stránky: Katedra hydrogeológie
http://hydrogeology.sk/web/news.php?extend.8