21. slovenská hydrogeologická konferencia - Pozvánka


 e107    14 máj 2024 : 19:24
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Slovenská asociácia hydrogeológov, Národná skupina Medzinárodnej asociácie hydrogeológov (IAH) na Slovensku, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Košice pozývajú odbornú verejnosť na 21. slovenskú hydrogeologickú konferenciu organizovanú ako tradičné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa výskumom, využívaním a ochranou podzemných vôd. Vytvárame priestor pre odborný program, zaujímavú exkurziu a príjemný pobyt na turisticky atraktívnom mieste. Konferencia sa bude konať 1. – 4. októbra 2024 v hoteli Zerrenpach - Látky.

viac...
Táto novinka je zo stránky: Katedra hydrogeológie
http://hydrogeology.sk/web/news.php?extend.27