Kategória: Aktuálne


Obhajoby diplomových prác v šk. roku 2017/2018

 admin    18 máj 2018 : 07:18
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Obhajoby diplomových prác v šk. roku 2017/2018 v študijnom programe Inžinierska geológia a hydrogeológia sa budú konať dňa 29. mája 2018 viac...


Oznam študentom 2. roč. Mgr. Inžinierska geológia a hydrogeológia

 admin    01 máj 2018 : 06:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Oznam študentom 2. roč. Mgr. Inžinierska geológia a hydrogeológia, ktorí majú zadanú diplomovú prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK. viac...


Témy bakalárskych a diplomových prác 2018 / 2019

 admin    22 apr 2018 : 08:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Vážení študenti, odporúčame Vám do pozornosti sekciu Štúdium / Vypísané témy, kde nájdete témy bakalárskych a diplomových prác na školský rok 2018 / 2019. viac...


Ponuka práce

 admin    18 apr 2018 : 13:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Dávame Vám do pozornosti voľné pracovné miesto na pozíciu odborný radca, viac informácií nájdete na stránke https://open.slovensko.sk


Vzdelávací seminár 7.

 admin    27 feb 2018 : 09:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Dňa 12. apríla 2018 sa na PriF UK v Bratislave uskutočnil Vzdelávací seminár 7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území – II. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a oboznámenie sa s praktickými skúsenosťami z prieskumov, monitoringu a sanácie. viac o seminári


Projekt APVV-14-0174

 admin    25 feb 2018 : 02:50
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Odporúčame Vám do pozornosti projekt APVV-14-0174 s názvom Nové metódy prieskumu pre tepelné čerpadlá typu voda-voda. Projekt spojí poznatky šírenia sa tepla v zvodnenom prostredí s používanou metodikou modelovania spolu s posúdením dát pomocou citlivostnej analýzy a optimalizáciou čerpaného množstva a polohy vrtov a vytvorí nový metodický postup, aký nebol pre danú problematiku ešte aplikovaný... viac o projekte


Katedra hydrogeológie oslavuje...

 admin    13 nov 2017 : 09:05
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

V roku 2017 si Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave pripomína 40. výročie svojej existencie. Samostatná Katedra hydrogeológie vznikla 1.9.1977 odčlenením od spoločnej Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie. viac


Veda v CENTRE - Podzemná voda

 admin    04 dec 2016 : 18:35
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Dňa 29.1.2015 sa v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo stretnutie na tému Podzemná voda - Obnoviteľný zdroj vody aj voda v zásobe. Hosťom bol prof. RNDr. Ing. Igor Mucha, DrSc. viac


Ostrov Sihoť - Stanovisko

 admin    04 dec 2016 : 18:15
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Stanovisko Katedry hydrogeológie a Katedry krajinnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave k navrhovanej trase cyklistického chodníka cez územie ochranného pásma vodárenského zdroja I. stupňa na ostrove Sihoť. viac...


Memorandum o porozumení

 admin    29 nov 2016 : 20:34
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Predstavitelia odbornej verejnosti, zástupcovia akademickej obce a predstavitelia mimovládnych organizácií zdôrazňujúc potrebu zvýšenia ochrany vody ako strategickej suroviny a najmä zdrojov pitnej vody, prijali Memorandum o porozumení vo vzťahu k ochrane vody ako najvýznamnejšej strategickej suroviny SR v 21. storočí.

viac...