Štátne skúšky

Štátne skúšky IGHG Mgr. 2023/2024
Pozývame Vás na štátne skúšky v šk. roku 2023/2024 v magisterskom študijnom programe inžinierska geológia a hydrogeológia, ktoré sa budú konať dňa 30. 5. 2024 od 10.00 hod v miestnosti G-130.

Štátne skúšky IGHG Mgr. 2023/24 - Pozvánka a program (.pdf)


Sylaby k štátnym skúškam
Magisterský stupeň štúdia, študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia

povinné predmety:

  • Obhajoba diplomovej práce
  • Hydrogeológia Sylaby v PDF
  • Inžinierska geológia


povinne voliteľné predmety:

  • Regionálna hydrogeológia a hydrogeochémia Sylaby v PDF
  • Regionálna inžinierska geológia