Štátne skúšky

OZNAM ŠTUDENTOM
2. roč. Mgr. Inžinierska geológia a hydrogeológia
ktorí majú zadanú diplomovú prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK

viac info → Oznamy študentom

na stiahnutie v PDF


Sylaby k štátnym skúškam
Magisterský stupeň štúdia, študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia

povinné predmety:

  • Obhajoba diplomovej práce
  • Hydrogeológia Sylaby v PDF
  • Inžinierska geológia


povinne voliteľné predmety:

  • Regionálna geológia Západných Karpát Sylaby v PDF
  • Regionálna hydrogeológia a hydrogeochémia Sylaby v PDF
  • Regionálna inžinierska geológia