Štátne skúšky

Sylaby k štátnym skúškam
Magisterský stupeň štúdia, študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia

povinné predmety:

  • Obhajoba diplomovej práce
  • Hydrogeológia Sylaby v PDF
  • Inžinierska geológia


povinne voliteľné predmety:

  • Regionálna hydrogeológia a hydrogeochémia Sylaby v PDF
  • Regionálna inžinierska geológia