Štátne skúšky

OZNAM ŠTUDENTOM
3. roč. Bc. Geológia,
ktorí majú zadanú bakalársku prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK
a budú mať obhajobu v náhradnom alebo opravnom termíne

viac info → Oznamy študentom

na stiahnutie v PDF


Sylaby k štátnym skúškam
Magisterský stupeň štúdia, študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia

povinné predmety:

  • Obhajoba diplomovej práce
  • Hydrogeológia Sylaby v PDF
  • Inžinierska geológia


povinne voliteľné predmety:

  • Regionálna geológia Západných Karpát Sylaby v PDF
  • Regionálna hydrogeológia a hydrogeochémia Sylaby v PDF
  • Regionálna inžinierska geológia