Prírodovedecká fakulta UK / Katedra hydrogeológie

Vítame Vás na internetovej stránke Katedry hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

viac o katedre...


Ponuka práce

 admin    18 apr 2018 : 13:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Dávame Vám do pozornosti voľné pracovné miesto na pozíciu odborný radca, viac informácií nájdete na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/6293Vzdelávací seminár 7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu... II.

 admin    27 feb 2018 : 09:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Dňa 12. apríla 2018 sa na PriF UK v Bratislave uskutočnil Vzdelávací seminár 7. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a sanácie znečistených území – II. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou pre oblasť environmentálnych záťaží, s požiadavkami smernice na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia a oboznámenie sa s praktickými skúsenosťami z prieskumov, monitoringu a sanácie. viac o semináriOznamy študentom

 admin    26 feb 2018 : 08:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Vážení študenti, odporúčame Vám do pozornosti sekciu Štúdium / Oznamy študentom, kde nájdete všetky dôležité termíny v semestri. viacProjekt APVV-14-0174

 admin    25 feb 2018 : 02:50
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Odporúčame Vám do pozornosti projekt APVV-14-0174 s názvom Nové metódy prieskumu pre tepelné čerpadlá typu voda-voda. Projekt spojí poznatky šírenia sa tepla v zvodnenom prostredí s používanou metodikou modelovania spolu s posúdením dát pomocou citlivostnej analýzy a optimalizáciou čerpaného množstva a polohy vrtov a vytvorí nový metodický postup, aký nebol pre danú problematiku ešte aplikovaný... viac o projekte


Archív aktuálnych informácií

Katedra hydrogeológie oslavuje štyridsaťročné jubileum / 13 nov 2017 : 09:05 / Kategória: Aktuálne
Veda v CENTRE - Podzemná voda / 04 dec 2016 : 18:35 / Kategória: Aktuálne
Ostrov Sihoť - Stanovisko / 04 dec 2016 : 18:15 / Kategória: Aktuálne
Memorandum o porozumení / 29 nov 2016 : 20:34 / Kategória: Aktuálne