Študijné programy

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: 42. vedy o Zemi
Študijný program: geológia

viac informácií...


Magisterské štúdium
Študijný odbor: 42. vedy o Zemi
Študijný program: inžinierska geológia a hydrogeológia

viac informácií...


Doktorandské štúdium
Študijný odbor: 42. vedy o Zemi
Študijný program: inžinierska geológia a hydrogeológia

viac informácií...