Kontakt / zamestnanci

Katedra hydrogeológie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Sekretariát:
tel.: 421-2-60296227
fax: 421-2-60296701
e-mail: prif.khy (at) uniba.sk

Vedúca katedry
meno telefón e-mail
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. 02-9014 9226 rflakova (at) fns.uniba.sk

Zástupca vedúcej katedry
meno telefón e-mail
doc. RNDr. David Krčmář, PhD. 02-9014 9565 krcmar (at) fns.uniba.sk

Sekretárka katedry
meno telefón e-mail
Marta Ploščicová 02-9014 9227 ploscicova (at) fns.uniba.sk

Učitelia
meno telefón e-mail
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. 02-9014 9226 renata.flakova (at) uniba.sk
doc. RNDr. David Krčmář, PhD. 02-9014 9565 david.krcmar (at) uniba.sk
RNDr. Slavomír Mikita, PhD. (20%)
- slavomir.mikita (at) uniba.sk
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD. 02-9014 9220 ivana.ondrejkova (at) uniba.sk
RNDr. Anna Patschová, PhD. (20%)
- anna.patschova (at) uniba.sk
doc. RNDr. Milan Seman, CSc. (20%)
02-9014 9651 milan.seman (at) uniba.sk
Mgr. Martin Zatlakovič
martin.zatlakovic (at) uniba.sk

Ostatní pracovníci
meno telefón e-mail
Marta Ploščicová 02-9014 9227 ploscicova (at) fns.uniba.sk
Marta Šramelová 02-9014 9563 sramelova (at) fns.uniba.sk

Interní doktorandi
meno telefón e-mail
Mgr. Rudolf Dugovič
- rudo.dugovic (at) gmail.com
Mgr. Nora Jantáková 60296 228 nora.jantakova (at) gmail.com
Mgr. Daniela Rusnáková 60296 228 dankarusnakova (at) gmail.com
Mgr. Kamila Hodasová 60296 228 kamila.hodasova (at) gmail.com

Externí doktorandi
meno e-mail
Mgr. Patrícia Jamrišková patriciajamriskova (at) gmail.com
Ing. Jozef Mižák jozef.mizak (at) geology.sk
Mgr. Martin Zatlakovič martin.zatlakovic (at) vurup.sk

Externí učitelia katedry
meno e-mail
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
miriam.fendekova (at) uniba.sk
Mgr. Marek Hudáček, PhD. marek.hudacek (at) kafe.sk
RNDr. Jozef Kordík, PhD.
jozef.kordik (at) geology.sk
RNDr. Peter Malík, CSc.
peter.malik (at) geology.sk
RNDr. Juraj Michalko, CSc.
juraj.michalko (at) geology.sk
doc. RNDr. Peter Némethy, CSc. peter.nemethy (at) gmail.com

Bývalí členovia katedry - pedagogickí a vedeckovýskumní pracovníci
meno obdobie kvalifikácia
Bohm Vavrinec 1955 – 1998 1967 RNDr., 1967 CSc., 1984 Doc.
Brtáňová Daniela 1994 – 1995 1994 Mgr.
Cibulka Andrej 1991 – 1996 1991 Mgr., 1999 PhD.
Čech František 1981 – 1996 1981 RNDr.
Duba Dušan 1960 – 1969 1958 Ing., 1960 CSc., 1961 Doc., 1965 Prof., 1969 DrSc.
Fendek Marián
2007 – 2018 1980 RNDr., 1993 CSc., 2008 Doc.
Fendeková Miriam
1980 – 2018 1980 RNDr., 1993 CSc., 1999 Doc., 2011 Prof.
Fiala Radim 1994 – 1995 Ing.
Greifová Želmíra 1999 – 2000 1998 Mgr., 2007 RNDr.
Gulišová Denisa 1990 – 1995 1990 Ing.
Hanzáková Milada 1980 – 1983 -
Hudáček Marek 1997 – 2007 1994 Mgr., 2003 PhD.
Hyánková Kvetoslava 1965 – 1998 1958 Ing., 1985 CSc.
Ilavská Gabriela 1987 – 1988 -
Kupčová Soňa 2001 – 2004 1998 Mgr.
Macháčková Jana 2004 – 2005 2000 Mgr.
Marenčák Štefan 1998 – 2003 1995 Mgr., 2004 PhD.
Melioris Ladislav 1958 – 2001 1958 RNDr., 1964 CSc., 1972 Doc.,1981 Prof., 1982 DrSc.
Mucha Igor 1962 – 1990 1967 RNDr., 1967 CSc., 1977 Doc., 1989 DrSc., 1990 Prof.
Némethy Peter 1978 – 2008 1972 RNDr., 1977 CSc., 2003 Doc.
Paulíková Eva 1978 – 1990 1978 RNDr., 1989 CSc.
Pospíšil Pavol 1974 – 1990 1958 Pg., 1966 Ing., 1968 RNDr., 1980 CSc.
Prikrylová Katarína 1989 – 1991 1989 Mgr.
Roháčiková Anna 1996 – 2004 1968 Ing.
Stachová Jana - -
Škvarka Ladislav 1990 – 1992 1968 RNDr., 1972 CSc., 1992 Doc.
Trnovec Andrej 1987 – 2005 1987 RNDr.
Vojtková Silvia 2004 – 2007 2000 Mgr.
Zoňová Eva 1990 – 1992 RNDr. 1990
Zváč Vladimír 1990 – 1993 RNDr.
Ženišová Zlatica
1978 – 2019 1989 RNDr., 1999 PhD., Doc. 2002, 2014 Prof.

Bývalí členovia katedry - technickí pracovníci
meno obdobie
Čefo Ivan 1989 – 1990
Glesková Helena 1981 – 1997
Kremničanová Katarína 2001 – 2005
Melicherčíková Judita 1990 – 1994
Némethyová Simona 1995 – 1996
Pokorná Lýdia 1978 – 2000
Purašová Anna 1980 – 2005
Trnovská Marianna 1998 – 2005