Kontakt / zamestnanci

Oddelenie hydrogeológie

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky


Adresa:

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Sekretariát:
Tel.: ++421-2-90141130
e-mail: prif.kihg@uniba.sk

Vedúca oddelenia
meno telefón e-mail
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. 02-90149226 renata.flakova@uniba.sk

Sekretárka
meno telefón e-mail
Marta Ploščicová 02-90149227 marta.ploscicova@uniba.sk

Učitelia
meno telefón e-mail
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. 02-90149226 renata.flakova@uniba.sk
RNDr. Kamila Hodasová, PhD. 02-90142173 hodasova11@uniba.sk
doc. RNDr. David Krčmář, PhD. 02-90149565 david.krcmar@uniba.sk
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD. 02-90149220 ivana.ondrejkova@uniba.sk
doc. RNDr. Milan Seman, CSc. (20 %) 02-90149651 milan.seman@uniba.sk
Mgr. Martin Zatlakovič, PhD. 02-90142092 martin.zatlakovic@uniba.sk

Ostatní pracovníci
meno telefón e-mail
Marta Ploščicová 02-90149227 marta.ploscicova@uniba.sk
Marta Šramelová 02-90149563 marta.sramelova@uniba.sk

Interní doktorandi
meno e-mail
Mgr. Rudolf Dugovič
dugovic8@uniba.sk

Externí doktorandi
meno e-mail
Mgr. Alexander Bugár alexander.bugar@vurup.sk
Ing. Jozef Mižák jozef.mizak@geology.sk

Externí učitelia
meno e-mail
RNDr. Jozef Kordík, PhD. jozef.kordik@geology.sk
RNDr. Peter Malík, CSc. peter.malik@geology.sk
doc. RNDr. Peter Némethy, CSc. peter.nemethy@gmail.com
RNDr. Anna Patschová, PhD. anna.patschova@vuvh.sk
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc. srondra@seznam.cz

Bývalí členovia katedry - pedagogickí a vedeckovýskumní pracovníci
meno obdobie kvalifikácia
Bohm Vavrinec 1955 – 1998 1967 RNDr., 1967 CSc., 1984 Doc.
Brtáňová Daniela 1994 – 1995 1994 Mgr.
Cibulka Andrej 1991 – 1996 1991 Mgr., 1999 PhD.
Čech František 1981 – 1996 1981 RNDr.
Duba Dušan 1960 – 1969 1958 Ing., 1960 CSc., 1961 Doc., 1965 Prof., 1969 DrSc.
Fendek Marián
2007 – 2018 1980 RNDr., 1993 CSc., 2008 Doc.
Fendeková Miriam
1980 – 2018 1980 RNDr., 1993 CSc., 1999 Doc., 2011 Prof.
Fiala Radim 1994 – 1995 Ing.
Greifová Želmíra 1999 – 2000 1998 Mgr., 2007 RNDr.
Gulišová Denisa 1990 – 1995 1990 Ing.
Hanzáková Milada 1980 – 1983 -
Hudáček Marek 1997 – 2007 1994 Mgr., 2003 PhD.
Hyánková Kvetoslava 1965 – 1998 1958 Ing., 1985 CSc.
Ilavská Gabriela 1987 – 1988 -
Kupčová Soňa 2001 – 2004 1998 Mgr.
Macháčková Jana 2004 – 2005 2000 Mgr.
Marenčák Štefan 1998 – 2003 1995 Mgr., 2004 PhD.
Melioris Ladislav 1958 – 2001 1958 RNDr., 1964 CSc., 1972 Doc.,1981 Prof., 1982 DrSc.
Mucha Igor 1962 – 1990 1967 RNDr., 1967 CSc., 1977 Doc., 1989 DrSc., 1990 Prof.
Némethy Peter 1978 – 2008 1972 RNDr., 1977 CSc., 2003 Doc.
Paulíková Eva 1978 – 1990 1978 RNDr., 1989 CSc.
Pospíšil Pavol 1974 – 1990 1958 Pg., 1966 Ing., 1968 RNDr., 1980 CSc.
Prikrylová Katarína 1989 – 1991 1989 Mgr.
Roháčiková Anna 1996 – 2004 1968 Ing.
Stachová Jana - -
Škvarka Ladislav 1990 – 1992 1968 RNDr., 1972 CSc., 1992 Doc.
Trnovec Andrej 1987 – 2005 1987 RNDr.
Vojtková Silvia 2004 – 2007 2000 Mgr.
Zoňová Eva 1990 – 1992 RNDr. 1990
Zváč Vladimír 1990 – 1993 RNDr.
Ženišová Zlatica
1978 – 2019 1989 RNDr., 1999 PhD., Doc. 2002, 2014 Prof.

Bývalí členovia katedry - technickí pracovníci
meno obdobie
Čefo Ivan 1989 – 1990
Glesková Helena 1981 – 1997
Kremničanová Katarína 2001 – 2005
Melicherčíková Judita 1990 – 1994
Némethyová Simona 1995 – 1996
Pokorná Lýdia 1978 – 2000
Purašová Anna 1980 – 2005
Trnovská Marianna 1998 – 2005