Exkurzie a terénne cvičenia

HYDROGEOLOGICKÉ MAPOVANIE
šk. rok 2017/2018, LS, 1. mgr. GL-IH

14. mája 2018
Horné Orešany – hydrogeologické mapovanie
Začiatok o 8:00 na Katedre hydrogeológie, predpokladaný návrat o 18:00
(zodpovedný pedagóg prof. Fendeková)


15. mája 2018
Začiatok o 8:00 pred PriF UK
Exkurzia na vodárenské zdroje BVS, a. s.
(zodpovedný pedagóg doc. Krčmář)


16. mája 2018
Začiatok o 8:00 na Katedre hydrogeológie, predpokladaný návrat o 18:00
Pezinok – hydrometrovacie a hydrogeochemické práce
Pezinok – čerpacia skúška a meranie hladín podzemných vôd
(zodpovedný pedagóg doc. Krčmář)


17. mája 2018
Geofyzika
Predbežne je začiatok o 9:00 pri Devínskom jazere, poobede vyhodnotenie.
(zodpovedný pedagóg dr. Putiška)


18. mája 2018
Vypracovanie záverečnej správy z predmetu Hydrogeologické mapovanie.
Začiatok o 8:00 na Katedre hydrogeológie, miestnosť G-105
(zodpovedný pedagóg doc. Krčmář)


Oznamy: Každý deň je zraz študentov o 8 hod. Každý deň je povinné terénne oblečenie (dlhé nohavice), trekingová obuv a jedlo na celý deň (prípadne oblečenie do dažďa).

Zodpovedný pedagóg za kurz: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
v Bratislave, 7. 5. 2018


na stiahnutie v PDF