Oznamy študentom

Štátne skúšky IGHG Mgr. 2023/2024
Pozývame Vás na štátne skúšky v šk. roku 2023/2024 v magisterskom študijnom programe inžinierska geológia a hydrogeológia, ktoré sa budú konať dňa 30. 5. 2024 od 10.00 hod v miestnosti G-130.

viac informácií...