Oznamy študentom

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Letný semester
(pre 1. a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 19. 2. – 11.5. 2018
Študentská vedecká konferencia: 25. 4. 2018
Skúšobné obdobie: 21. 5. – 29. 6. 2018

Letný semester
(pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 19. 2. – 20. 4. 2018
Skúšobné obdobie: 23. 4. – 25. 5. 2018
Prihlášky na štátne bakalárske skúšky: do 28. 5. 2018 vrátane
Odovzdanie bakalárskych prác (do AIS): do 28. 5. 2018 vrátane
Obhajoby bakalárskych prác – riadny termín: 19. 6. 2018
Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny: 20. 8. – 31. 8. 2018

Letný semester
(pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 19. 2. – 13. 4. 2018
Skúšobné obdobie: 16. 4. – 4. 5. 2018
Odovzdanie diplomových prác (do AIS): do 9. 5. 2018 vrátane
Prihlášky na štátne skúšky: do 9. 5. 2018 vrátane

Obhajoby diplomových prác: 29. 5. 2018

Štátne skúšky: 12. 6. 2018
Štátne skúšky – opravné termíny: 20. 8. – 31. 8. 2018

PRIJÍMACIE KONANIE
Bakalárske programy: 14. 6. 2018
Magisterské programy: 28. 6. 2018
Doktorandské programy: 21. 6. 2018

EXKURZIE A MAPOVACIE KURZY
4. 6. – 8. 6. 2018: Terénne cvičenie (1)
14. – 18. 5. 2018: Kurz hydrogeologického mapovania
21. 5. – 25. 5. 2018: Kurz inžinieskogeologického mapovania
28. 5. – 1. 6. 2018: Kurz geodézie
individuálne: Terénny kurz technického prieskumu