Prírodovedecká fakulta UK / Katedra hydrogeológie


Vítame Vás na internetovej stránke Katedry hydrogeológie,
od 1.1.2021 Oddelenia hydrogeológie Katedry inžinierskej geológie,
hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

viac o katedre...


Pozvánka na stretnutie učiteľov a absolventov

 admin    14 nov 2022 : 09:50
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Pozývame Vás na stretnutie učiteľov a absolventov, pri príležitosti 70. výročia štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutoční v piatok 9. 12. 2022, 14.00 – 22.00 hod. vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave.

Pozvánka na stiahnutie (.pdf)


Informácia o organizačnej zmene

 admin    26 dec 2020 : 19:08
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Vážení kolegovia, milí študenti a doktorandi, naši absolventi,

Považujeme za potrebné Vám oznámiť, že dňa 4. 12.2020 Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK uznesením č. 11-20/06 schválil návrh dekana prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. na zlúčenie pracovísk – Katedry inžinierskej geológie, Katedry hydrogeológie a Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky do spoločného pracoviska – Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky s účinnosťou od 1. 1. 2021.

Informácia o organizačnej zmene (.pdf)


Projekt APVV-14-0174

 admin    25 feb 2018 : 02:50
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Odporúčame Vám do pozornosti projekt APVV-14-0174 s názvom Nové metódy prieskumu pre tepelné čerpadlá typu voda-voda. Projekt spojí poznatky šírenia sa tepla v zvodnenom prostredí s používanou metodikou modelovania spolu s posúdením dát pomocou citlivostnej analýzy a optimalizáciou čerpaného množstva a polohy vrtov a vytvorí nový metodický postup, aký nebol pre danú problematiku ešte aplikovaný... viac o projekte


Archív aktuálnych informácií

Katedra hydrogeológie oslavuje... / 13 nov 2017 : 09:05
Ostrov Sihoť - Stanovisko / 04 dec 2016 : 18:15
Memorandum o porozumení / 29 nov 2016 : 20:34