Prírodovedecká fakulta UK / Katedra hydrogeológie

Vítame vás na internetovej stránke Katedry hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
viac o katedre...


Pozvánka na odbornú prednášku

 admin    19 nov 2017 : 16:35
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Katedra hydrogeológie PriF UK a Slovenská asociácia hydrogeológov Vás pozýva na prednášku: Ondra Šráček (Univerzita Palackého v Olomouci) - Aplikace geochemického modelování a modelování reaktivního transportu v hydrogeologii, ktorá sa uskutoční dňa 30.11.2017 o 14,00 hod. na PriF UK v Bratislave. viacKatedra hydrogeológie oslavuje štyridsaťročné jubileum

 admin    13 nov 2017 : 09:05
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

V roku 2017 si Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pripomína 40. výročie svojej existencie. Samostatná Katedra hydrogeológie vznikla 1.9.1977 odčlenením od spoločnej Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie. Uvedenie odboru hydrogeológia do pôvodného názvu Katedry inžinierskej geológie, založenej v roku 1952, sa datuje rokom 1958. Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár venovaný tomuto jubileu. viacOznamy študentom

 admin    25 apr 2017 : 07:10
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Vážení študenti, odporúčame Vám do pozornosti sekciu Štúdium / Oznamy študentom, kde nájdete všetky dôležité termíny v semestri. viac


Archív aktuálnych informácií

Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi / admin @ (12 feb 2017 : 16:24) (Kategória: Aktuálne)
Veda v CENTRE - Podzemná voda / admin @ (04 dec 2016 : 18:35) (Kategória: Aktuálne)
Ostrov Sihoť - Stanovisko / admin @ (04 dec 2016 : 18:15) (Kategória: Aktuálne)
Memorandum o porozumení / admin @ (29 nov 2016 : 20:34) (Kategória: Aktuálne)