Prírodovedecká fakulta UK / Katedra hydrogeológie


Vítame Vás na internetovej stránke Katedry hydrogeológie,
od 1.1.2021 Oddelenia hydrogeológie Katedry inžinierskej geológie,
hydrogeológie a aplikovanej geofyziky
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

viac o katedre...


Štátne skúšky IGHG Mgr. 2023/2024

 admin    14 máj 2024 : 19:25
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Pozývame Vás na štátne skúšky v šk. roku 2023/2024 v magisterskom študijnom programe inžinierska geológia a hydrogeológia, ktoré sa budú konať dňa 30. 5. 2024 od 10.00 hod v miestnosti G-130.

Štátne skúšky IGHG Mgr. 2023/2024 - Pozvánka a program (.pdf)


21. slovenská hydrogeologická konferencia - Pozvánka

 admin    14 máj 2024 : 19:24
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Slovenská asociácia hydrogeológov, Národná skupina Medzinárodnej asociácie hydrogeológov (IAH) na Slovensku, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Košice pozývajú odbornú verejnosť na 21. slovenskú hydrogeologickú konferenciu organizovanú ako tradičné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa výskumom, využívaním a ochranou podzemných vôd. Vytvárame priestor pre odborný program, zaujímavú exkurziu a príjemný pobyt na turisticky atraktívnom mieste. Konferencia sa bude konať 1. – 4. októbra 2024 v hoteli Zerrenpach - Látky.

viac...


Hydrogeochemický seminár 2023

 admin    04 dec 2023 : 07:37
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Hydrogeochemický seminár, ktorý sa uskutočnil 8. decembra 2023 bol venovaný spomienke na dve výrazné osobnosti slovenskej hydrogeochémie, prof. RNDr. Zlaticu Ženišovú, PhD. a Ing. Kvetoslavu Hyánkovú, CSc., ktorých profesijný život bol ukotvený na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

viac...


Archív aktuálnych informácií

Informácia o organizačnej zmene / 26 dec 2020 : 19:08
Projekt APVV-14-0174 / 25 feb 2018 : 02:50
Katedra hydrogeológie oslavuje... / 13 nov 2017 : 09:05
Ostrov Sihoť - Stanovisko / 04 dec 2016 : 18:15
Memorandum o porozumení / 29 nov 2016 : 20:34