Prírodovedecká fakulta UK / Katedra hydrogeológie

Vítame Vás na internetovej stránke Katedry hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

viac o katedre...


Témy bakalárskej a diplomovej práce na šk. rok 2019/2020

 admin    23 sep 2019 : 18:02
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Témy bakalárskej a diplomovej práce na šk. rok 2019/2020 nájdete v sekcii Štúdium / Vypísané témy.

viac info...


✝ prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.

 admin    19 aug 2019 : 14:59
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že nás po ťažkej chorobe dňa 17.08.2019 navždy opustila prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. Posledná rozlúčka bola v piatok 23.08.2019 v bratislavskom krematóriu.

viac info...


Oznam študentom 3. roč. Bc. Geológia

 admin    26 júl 2019 : 02:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Oznam študentom 3. roč. Bc. Geológia, ktorí majú zadanú bakalársku prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK a budú mať obhajobu v náhradnom alebo opravnom termíne.

viac info...


Archív aktuálnych informácií

Ponuka práce / 18 apr 2018 : 13:30
Projekt APVV-14-0174 / 25 feb 2018 : 02:50
Katedra hydrogeológie oslavuje... / 13 nov 2017 : 09:05
Veda v CENTRE - Podzemná voda / 04 dec 2016 : 18:35
Ostrov Sihoť - Stanovisko / 04 dec 2016 : 18:15
Memorandum o porozumení / 29 nov 2016 : 20:34