Prírodovedecká fakulta UK / Katedra hydrogeológie

Vítame Vás na internetovej stránke Katedry hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

viac o katedre...


✝ Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc.

 admin    10 aug 2020 : 15:38
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Dovoľujem si Vám oznámiť, že nás dňa 6. 8. 2020 navždy opustila milá kolegyňa a priateľka, vzácny človek Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc. vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka bola 12. 8. 2020 v bratislavskom krematóriu.

Parte - Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc. (.pdf)


Témy bakalárskej a diplomovej práce na šk. rok 2019/2020

 admin    23 sep 2019 : 18:02
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Témy bakalárskej a diplomovej práce na šk. rok 2019/2020 nájdete v sekcii Štúdium / Vypísané témy.

viac info...


Oznam študentom 3. roč. Bc. Geológia

 admin    26 júl 2019 : 02:30
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Oznam študentom 3. roč. Bc. Geológia, ktorí majú zadanú bakalársku prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK a budú mať obhajobu v náhradnom alebo opravnom termíne.

viac info...


Archív aktuálnych informácií

Ponuka práce / 18 apr 2018 : 13:30
Projekt APVV-14-0174 / 25 feb 2018 : 02:50
Katedra hydrogeológie oslavuje... / 13 nov 2017 : 09:05
Veda v CENTRE - Podzemná voda / 04 dec 2016 : 18:35
Ostrov Sihoť - Stanovisko / 04 dec 2016 : 18:15
Memorandum o porozumení / 29 nov 2016 : 20:34