Prírodovedecká fakulta UK / Katedra hydrogeológie

Vítame vás na internetovej stránke Katedry hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

viac o katedre...


Pozvánka na Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi

 admin    12 feb 2017 : 16:24
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave, SAH a firma EPS Slovensko s.r.o. Vás pozývajú na šiesty seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi, tentokrát na tému "Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území - I". Seminár sa uskutoční dňa 30. marca 2017 na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Informácie budú priebežne zverejňované.Vítame Vás na internetovej stránke

 admin    05 dec 2016 : 07:25

Vítame Vás na internetovej stránke Katedry hydrogeológie. Nájdete tu aktuálne udalosti z diania na katedre, aktuálne informácie o štúdiu a o výskumných úlohách na ktorých sa katedra podieľa.


Archív aktuálnych informácií

Veda v CENTRE - Podzemná voda / admin @ (04 dec 2016 : 18:35) (Kategória: Aktuálne)
Vzdelávacie semináre - Sanácie / admin @ (04 dec 2016 : 18:23) (Kategória: Aktuálne)
Ostrov Sihoť - Stanovisko / admin @ (04 dec 2016 : 18:15) (Kategória: Aktuálne)
Memorandum o porozumení / admin @ (29 nov 2016 : 20:34) (Kategória: Aktuálne)