Prírodovedecká fakulta UK / Katedra hydrogeológie

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov
v novom roku Vám praje kolektív Katedry hydrogeológie.

vianočný pozdrav (.pdf)
viac o katedre...


Katedra hydrogeológie oslavuje štyridsaťročné jubileum

 admin    13 nov 2017 : 09:05
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

V roku 2017 si Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pripomína 40. výročie svojej existencie. Samostatná Katedra hydrogeológie vznikla 1.9.1977 odčlenením od spoločnej Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie. Uvedenie odboru hydrogeológia do pôvodného názvu Katedry inžinierskej geológie, založenej v roku 1952, sa datuje rokom 1958. Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár venovaný tomuto jubileu. viacOznamy študentom

 admin    25 apr 2017 : 07:10
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Vážení študenti, odporúčame Vám do pozornosti sekciu Štúdium / Oznamy študentom, kde nájdete všetky dôležité termíny v semestri. viacVzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi

 admin    12 feb 2017 : 16:24
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave, SAH a firma EPS Slovensko s.r.o. organizovali šiesty seminár z cyklu Vzdelávacie semináre – Sanácie v teórii a praxi, tentokrát na tému "Praktické skúsenosti zo sanácie znečistených území I.", ktorý sa uskutočnil dňa 30. marca 2017 na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. viac


Archív aktuálnych informácií

Veda v CENTRE - Podzemná voda / admin @ (04 dec 2016 : 18:35) (Kategória: Aktuálne)
Ostrov Sihoť - Stanovisko / admin @ (04 dec 2016 : 18:15) (Kategória: Aktuálne)
Memorandum o porozumení / admin @ (29 nov 2016 : 20:34) (Kategória: Aktuálne)