70. výročie štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie


 admin    14 nov 2022 : 09:50
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Učebné osnovy študijného programu inžinierska geológia a hydrogeológia pozostávajú z náplne dvoch samostatných aplikovaných geologických odborov. Napriek tomu, že obsah každého z nich je dostatočne rozsiahly na existenciu samostatného štúdia, príprava absolventov v oboch odboroch beží od prvopočiatkov na Univerzite Komenského spoločne a ukazuje sa, že práve táto okolnosť je prínosom pre absolventov a bonusom tohto študijného programu. Od svojho začlenenia do univerzitného vzdelávania v roku 1952, študijný odbor sa postupne profiloval, dopĺňal a kreoval svoju náplň, zvyšoval úroveň prípravy absolventov.

70. výročie štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie na Univerzite Komenského v Bratislave oslávili učitelia a absolventi na slávnostnej akadémii dňa 9. decembra 2022 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave, kde sa stretlo 120 kolegov, absolventov a partnerov, aby si pripomenuli históriu a súčasnosť štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie na UK v Bratislave. Pri príležitosti jubilea bola vydaná publikácia "70 rokov štúdia inžinierskej geológie a hydrogeológie na Univerzite Komenského v Bratislave", ktorú zostavili M. Bednarik, R. Fľaková, R. Adamcová, T. Durmeková a R. Tornyai.

viac...

0 komentáre